Läkemedelsrening i Linköping

Tjänst

Vatten

Fakta om reningsverket

Miljöminister Karolina Skoog invigde anläggningen 4 sep 2017. Här tillsammans med fr.v Robert Sehlén, Anna Lövsén, Anders Johansson, Rebecka Hovenberg från Tekniska Verken.

Läs mer om Suez-Ozonia

I media

Artikel Cirkulation 30 augusti 2017, #5

SVT 4 september 2017

TV 4 Nyhetsmorgon 7 september 2017

Sveriges första storskaliga läkemedelsrening i Linköping nu invigd

Under 2016 blev det klart vilka som skulle förverkliga byggnationen och installationen av den nya läkemedelsreningen på Nykvarnsverket i Linköping. Malmberg har tillsammans med Suez genomfört hela teknikdesignen och installationen. Skanska har stått  för byggnationen av anläggningen. Med hjälp av ozon beräknas över 90 procent av läkemedelsresterna som lämnar kroppen kunna renas bort. Ozonreningsanläggningen blir ett delsteg i avloppsvattenreningen på Nykvarnsverket.

Läkemedelsrester påverkar vattenmiljön negativt. Hormoner har till exempel visat sig ge fiskar problem att föröka sig. Andra läkemedelsrester som återfinns i vårt avloppsvatten är antibiotika, ångestdämpande preparat och smärtstillande mediciner.

Även resistenta bakterier kan finnas. I samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet har Tekniska Verken i Linköping drivit ett projekt där man i pilotskala testade en metod för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester med hjälp av ozon. Nu är den första fullskaleanläggningen invigd för att ta hand om läkemedelsresterna i Linköpings avloppsvatten. Läs rapporten här.

Kort fakta om läkemedelsreningen

  • Med hjälp av ozon kommer över 90 procent av resterna av vårt medicinintag kunna renas bort ur avloppsvattnet.
  • Ozon bryter ned läkemedelsrester och andra organiska föroreningar som de befintliga biologiska processerna på reningsverket inte klarar av att ta hand om.
  • Ozonet blandas in i avloppsvattnet i en reaktor som rymmer 600 m³.
  • Ozonreaktorn är designad så att allt ozon med god marginal hinner reagera färdigt innan vattnet går vidare till nästa reningssteg.
  • I maskinhuset finns dubbla säkerhetssystem som snabbt stänger av ozonproduktionen om ett läckage detekteras. På det sättet säkerställs en trygg och bra arbetsmiljö och yttre miljö kring ozonreaktorn.
  • Efter ozonreningen behandlas vattnet i en biologisk process som fångar upp nedrytningsprodukter från ozoneringen.
  • Förutom läkemedelsrening kommer kombinationen av ozonrening och den efterföljande biologiska reningen även att förbättra den totala reningen av organiskt kol och kväve.