Modernt och kostnadseffektivt i Orust

Orust

Kund

Orust Kommun

År

Pågående

Tjänst

Vatten

Kapacitet

20.000 PE

Modernisering av Ellös avloppsreningsverk

På västkusten hittar vi ön Orust med vackra Ellösefjorden. Ön är sveriges fjärde stösta och under sommarhalvåret tredubblas antalet invånare vilket ställer höga krav på hanteringen av avloppsvatten i kommunen. Vi genomför just nu en totalentreprenad och om- och tillbyggnation av Ellös avloppsreningsverk. Resultatet kommer att bli ett både kostnadseffektivt och modernt avloppsreningsverk som klarar av miljökraven i framtiden!

Ellös avloppsreningsverk kommer att ersätta sex stycken reningsverk. Detta betyder att ledningssystem och pumpstationer kommer att pumpa allt avlopp till det renoverade reningsverket i Ellös.

Vi moderniserar det nuvarande reningsverket och bygger även en helt ny del!

Det ställs höga krav på reningen, bland annat då utsläppspunkten är Ellösfjorden. Vi moderniserar det nuvarande reningsverket och bygger även en helt ny del. Vi bygger ut det nya reningsverket till 20.000 pe och utökar reningen genom kväve och fosfor. I den nya delen implementeras biologisk rening som utrustas med membranteknik. Detta gör att området kommer att påverkas mindre än om en traditionell lösning valts.

Ellös avloppsreningsverk kommer att bli ett modernt verk utrustat med den senaste reningstekniken. Fokuset ligger på att skapa hållbara förutsättningar för framtiden.