Tollarp vattenverk satsar på framtiden

Tollarp

Kund

Kristianstad Kommun

År

2016

Tjänst

Vatten

Nytt vattenverk i Tollarp!

Malmberg har stått för design vad gäller teknik, process och byggnation. Verket behandlar grundvatten som innehåller rester av bekämpningsmedel vilket renas genom kolfilter. Vattnet behandlas med UV-ljus vilket fungerar som en säkerhetsbarriär mot mikroorganismer. Allt samlas i en helt ny byggnad i en plattform för mindre vattenverk.

Vattenverket har byggts med framtiden i fokus och för att kommande generationer ska kunna utnyttja det under en lång tid. Det har varit fantastiskt att få säkerställa rent vatten i vår egen kommun!