Geoenergi

Geoenergi – Det enkla är det geniala

Geoenergi är en säker och miljövänlig metod för att utvinna energi ur grundvattnet eller berggrunden. Malmbergs paketlösningar gör det enklare att nyttja denna fördel för såväl bostads- som kontorsbyggnader. Investeringen ger snabb återbetalning. För varje del el som krävs för att driva geoenergianläggningen får man minst fyra delar värme utan kostnad. Vi var först i Sverige med att utveckla fungerande geoenergilösningar på 70-talet och är idag det företag som har gjort flest installationer i Sverige. Med dagens krav på att minska de fossila bränslena i bostadsuppvärmningen lär den förnybara geoenergin fortsätta att öka snabbt.

Grönt, gratis och egenproducerat

I berg, grundvatten och jord finns mängder av gratis energi som bara väntar på att få värma upp din fastighet. Med en geoenergianläggning producerar du din egen energi och du sänker dina uppvärmningskostnader rejält – samtidigt som du gör en insats för miljön. Kan det bli bättre?

Malmberg EnerGeo™ är en komplett prefabricerad geoenergicentral som enkelt dockas till energibrunnarna och fastighetens värme- och kylsystem. 

  • Vi utför energiborrningen och markarbeten med anslutningar
  • Energicentralen tillverkas, i lugn och ro, under tiden i vår verkstad. 
  • Centralen levereras komplett med el- styr/regler och VVS-installation.
  • Full kontroll över tillverkning och säkerställd funktion och kostnadsbild.

Vi tar hand om helheten

Vi är specialister på både brunnsborrning och smarta energisystem. Låt oss titta på dina behov så kan vi föreslå en lösning anpassad till era förutsättningar. 

  • Förstudie och ingående energivärden.
  • Teknisk systemdesign för optimal värmefaktor, COP med dimensionering för borrhål och placering.
  • Optioner på teknikhus, kylsystem, tappvärmevatten.
  • Ekonomiska kalkyler.
  • Anbudsunderlag med teknisk specifikation och tidplan för utförande.
  • Vi erbjuder flexibla serviceavtal med olika servicenivåer.

För mer information eller frågor, kontakta mig