Insights

the greenest BIOGAS

Ved du hvilken biogas er grønnest?

Malmberg- green biomethane

De fleste er enige om, at det der er vigtigt i forsøget på at redde miljøet er, at man minimerer bidraget af kuldioxid til atmosfæren. Dette burde gælde for alle anlæg som producerer den fossilfrie biometangas. I dag ligger der dog biogasanlæg i forskellige lande som anvender løsninger som anvender naturgas til produktionen af biometan. Er det en god måde at producere grøn gas på? Hvilken proces er i så fald den grønneste?

Forskellige procesløsninger

At producere biometan indebærer at organisk affald først må nedbrydes under anaerobe forhold, så en biogassen med et metan indhold på 50-60% kan fremstilles. Dernæst renses biogassen og denne proces klassificeres ofte som en opgradering af biogasen til biometan, som har et metan indhold på 98-99%. 

Malmberg er markedets førende leverandør for biogas opgradering og har i dag flere end 100 anlæg som fremstiller biometan med hjælp af vandvask. Processen er veltestet, enkel, og kræver ingen varmetilførsel. Det er en solid proces som har vist sig at være passende for mange forskellige slags driftsforhold.

De procesløsninger som ofte anvendes til opgradering af gassen er vandvask, PSA (Pressure Swing Absorption), membranteknik, og Amin-skrubber. Det som har stor betydning ved valg af procesløsning til et opgraderingsanlæg er, hvor meget el der skal til for at drive anlægget maskiner og hvorvidt processen kræver opvarmning. En anden vigtig faktor er, hvor meget metan der undslipper under processen og dermed slippes ud i atmosfæren.

Procesløsningerne har sine fordele og ulemper og derfor kan man ikke sammenligne forskellige faktorer uden at sammenligne hvor meget CO2 der produceres og slipper ud i miljøet – altså, at finde ud af, hvilken proces som kræver mindst fossilbrug for at fremstille biometan. Det burde sige sig selv, at hele miljøbilledet skal tages i betragtning når man vælger sit opgraderingsanlæg og at man skal være omhyggelig når man udregner hvor meget kuldioxidækvivalent processen anvender for at fremstille den fossilfrie grønne gas.

Ved en direkte sammenligning mellem de to førende processer bliver forskellene betydelige. Amin-processen anvender store mængder varme, hvilket gør, at man i nogle lande udnytter billig, fossilbaseret naturgas i processen. På den anden side er udslippet af metan kun 0,1%. Vandvasken kræver derimod ingen varmekilde, men det, som producerer kuldioxidækvivalenter er et metan udslip på ca. 1%. Som regel håndteres dette i en parallelproces med hjælp af RTO (Regenerative Thermal Oxidation), hvilket reducerer metan udslippet til næsten nul.

For eksempel findes der anlæg i Europa hvor man ignorerer indvirkningen på miljøet og bruger naturgas til at producere grøn gas. Sammenligner man de to forskellige processers CO2 bidrag, udregnet fra markedsdata samt kapaciteten på anlæg der som regel er på 1500 Nm3/h kan vi se, at Amin-processen faktisk bidrager med hele 205 kg CO2/h. Vandvaskprocessen, inklusiv RTO, bidrager kun med 42 kg kuldioxidækvivalenter per time, hvilket er ensbetydende med, at vandvasken producerer fem gange mindre CO2 end Amin-processen. Så her er der virkelig tale om grøn gas som er grøn i den rette forstand.